Rezervoari za vino rakiju i med

Rezervoari za vino rakiju i med

Od nerđajućeg čelika

Zapremine od 50 do 500 litara

Prohromske kante za vino sa plivajućim dnom koje sprečava kontakt vina sa vazduhom.

Sa ili bez postolja

Prohromska burad za rakiju

od 6 litara do 500 litara

Sa ili bez postolja