Montažni dimnjaci

Montažni dimnjaci

Montažne dimnake izradjujemo u glavnom iz segmenata dužine 1m.

Mogu biti izvedeni sa ili bez oplate.
Oplata može biti od

  1. INOXa,
  2. pocinkovanog lima ili
  3. plastificiranog lima po želji kupca.

Priključak za kotao i otvor za čiščenje mogu biti rasporedjeni u jednoj od 5 varijanti, prema slici.

Montažni dimnjak varijante priključka

Kapa H